Vann tetthet

Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum. Det kan for eksempel være massetetthet, som er masse per volum, eller energitetthet, som er energi per volum. Ettersom areal kan sees på som et grensetilfelle av volum, brukes også begrepet i for eksempel befolkningstetthet, som er befolkning per areal, eller . Gå til Tetthet – Hydrogenbindinger gir samtidig vann spesielle egenskaper når det fryser.

Som de fleste andre materialer blir vannets tetthet større ved lavere temperatur. Men når vann blir kjølt ned til nær frysepunktet fører hydrogenbindingene til – mens vannmolekylene flytter på seg for å minimalisere sin energi – at .

Det er en varm sommerdag, du ligger på stranden og du får lyst på et bad. Du kaster deg ut i det deilige vannet , tar noen svømmetak før du bestemmer deg for et lite dykk. Spesifikk tetthet blir ofte definert som forholdet mellom massetettheten til to stoffer, og denne enheten er dermed dimensjonsløs. Når det er snakk om væsker, blir spesifikk tetthet ofte angitt i forhold til vann , mens i sammenheng med gasser er det gjerne luft som brukes som referanse.

Da vann har høyere tetthet enn is, er det rimelig å tro at når isen smelter, brytes strukturen delvis ned slik at vannmolekylene blir pakket tettere sammen, mens det fortsatt er hydrogenbindinger mellom vannmolekylene. Over °C brytes strukturen mer opp, og vannets tetthet øker opp til °C. Siden denne oppdagelsen ble gjort av Arkimedes og stadfestet med ropet Eureka har man kunnet beregne densiteten eller egenvekten til gasser, væsker og faste stoffer ved å bestemme massen og volumet.

Den grunnleggende definisjon på densitet er:.

Vannets tetthet er viktig for sirkulasjon og spredning av varmt vann inn under Fimbulisen. Tetthetsforskjeller i vannet setter opp sirkulasjon, tungt vann vil helst inn under lett vann. Forskjellene i tetthet bestemmer i stor grad hvordan transporten av varme inn under isbremen foregår. Eksperimentene vi foreslår her belyser . Populært sier vi ofte at stoffer som har stor tetthet er “tunge”, og de som har liten tetthet er “lette”, f. En liter vann veier en kg.

Water less dense as ice. Det eneste unntaket fra denne regelen er rent vann , som har høyest tetthet i flytende form. Dette er fordi hydrogenbindingene mellom vannmolekylene gir isen en veldig stabil og lite kompakt struktur. Ved lave temperaturer har vannet høyere tetthet enn is . Når et menneske kan flyte – både i saltvann og ferskvann – er det fordi menneskekroppens tetthet er litt mindre enn vannets. Det skyldes hovedsakelig at menneskekroppen inneholder fett, som har mindre tetthet enn vann.

Et tykt menneske flyter derfor lettere i vannet enn et tynt. Dessuten vil en god porsjon luft i lungene . Det sier noe om hvor tungt noe er per volumenhet. For eksempel veien vann 1kg per liter.

Dersom du fylte en litersflaske med stein ville den veid (mye) mer enn én kilo.

Pelle_Parafin: Vannet blir ikke lettere, det utvider seg. Sleng en vannflaske i fryseren noen timer så kan du se selv. Nordtest for å gjennomføre en fase 2. Dette demonstrasjonsforsøket illustrerer at en saltvannsløsning har høyere tetthet enn ferskvann og at. At vann har massetetthet 1 . En plastelinaklump med stor flate vil flyte.

Faglig forklaring: Alt som har lavere tetthet en vann vil flyte. Spikeren vil synke i bunn på grunn av den har høyere tetthet enn vann. Skallet til appelsinen er fylt av små luftlommer som får appelsinen til å flyte. Når appelsinen har skall har den mindre tetthet enn vannet og stiger opp. I varmt vann slippes oppløste gasser lettere enn i kaldt . Havvannets tetthet bestemmes av temperatur og saltinnhold.

Kaldt vann er tyngre enn varmt vann og ferskt vann er lettere enn salt. Vann med forskjellig opprinnelse vil ha forskjellige egenskaper, for eksempel er vannet i. Middelhavet saltere enn vannet utenfor Norskekysten som igjen er mye saltere enn vann fra .